Radon na stavebních parcelách

Na stavebních parcelách se provádí měření za účelem stanovení kategorie radonového rizika. Spočívá v odběru vzorků půdního vzduchu z hloubky 0,8 m (15 vzorků na jeden rodinný dům) a stanovení propustnosti podloží. Tyto hodnoty slouží projektantovi, aby podle ČSN 790601 navrhnul dostatečnou izolaci proti pronikání radonu z podloží.

Celkové ceny za radonový průzkum na stavební parcele se v závislosti na vzdálenosti od Plzně pohybují v rozmezí cca 1800 - 2300 Kč (+19% DPH). Pokud se provádí radonový průzkum pro několik sousedících domů současně, není nutné odebírat pro každý dům 15 vzorků půdního vzduchu, provádí se měření v síti 10 x 10 m a měření pro 1 rodinný dům je v tomto případě významně levnější.
Firma NUKLID provádí měření na základě povolení SÚJB s měřidlem ověřeným ve Státním metrologickém středisku.