Radioaktivita stavebních materiálů

Ve stavebních materiálech je sledován obsah radionuklidů draslíku 40, radia 226 a thoria 228. Ze změřené koncentrace těchto radionuklidů je vypočten tzv. "index hmotnostní aktivity". Vyhláškou č.307/2002 Sb. jsou stanoveny pro jednotlivé stavební materiály směrné hodnoty indexu hmotnostní aktivity, které by neměly být překročeny. Pokud je směrná hodnota překročena, měl by výrobce zvážit možnosti ke snížení obsahu přírodních radionuklidů (např. změna zdroje surovin).

Ceny za měření:

V případě potřeby můžeme provést měření koeficientu emanace stavebního materiálu.

Měření provádí firma NUKLID na základě povolení SÚJB, měřidlo je ověřováno v Českém metrologickém institutu v Praze.
K provedení měření je nutno dodat (možno i poštou) cca 0,5 l rozdrceného suchého vzorku se zrnitostí do 3mm.