Radioaktivita vzorků šrotu a taveb

Ve vzorcích šrotu a ve vzorcích taveb se sleduje hlavně přítomnost radioaktivního kobaltu (Co60). Podle požadavku vyhlášky 307/2002 Sb. by neměla hmotnostní koncentrace překročit 300 Bq/kg. Zákazníci ale často požadují na dodavateli ještě přísnější kriteria.
K měření potřebujeme vzorek co nejvíce se blížící rozměrům válce o průměru 35mm a výšce 30mm. Pokud se jedná o měření již hotového výkovku nebo součástky, lze provést i měření špon a pilin. Základní cena je 800 Kč/vzorek (+19% DPH), při dodání více vzorků se můžeme dohodnout na smluvní ceně.
Měření provádíme gamaspektrometrálním měřidlem ověřeným v Českém metrologickém institutu v Praze.

Hlavním zdrojem nežádoucí radioaktivní příměsi v tavbě je šrot. Většina hutí již má na vstupu do areálu instalovány hlásiče, které upozorní na vadný vagón nebo kamión. V případě, že k této situaci dojde, nabízíme pomoc při vyhledání a identifikaci konkrétního zdroje, součástky, která je zodpovědná za zvýšenou radioaktivitu. Jsme vybaveni potřebnými přenosnými měřidly.