Radioaktivita potravin

Některé státy vyžadují od některých dovozců výsledky měření cesia ve vzorcích dovážených potravin. Jedná se o měření zbytkového cesia (Cs137 a Cs134) po černobylské havárii, jehož koncentrace v potravinách je s výjimkou speciálních oblastí a speciálních komodit (zvěřina, houby) vesměs velmi nízká.
Tento typ měření provádíme ověřeným měřidlem, cena je individuální, závisí na počtu měřených vzorků.