Měření radonu v objektech

Provádíme týdenní měření elektretovými dozimetry. Účelem předkolaudačního měření je ověřit, zda v nově postavených objektech průměrná hodnota OAR (objemová aktivita radonu) nepřekračuje 200 Bq/m3. Podmínkou pro provedení měření je, aby bylo možno v objektu zajistit režim omezeného větrání.
Stejné měření je prováděno i ve stávajících objektech s tím, že hodnota OAR v pobytových místnostech by neměla překročit 400 Bq/m3.

Cena: 400 Kč za změřenou místnost + 500 Kč za vypracování protokolu + doprava
(+19% DPH)

Radonová diagnostika Pokud se v objektu prokáže koncentrace radonu vyšší než 400 Bq/m 3 OAR, je žádoucí prověřit v objektu radonovou diagnostiku. Výsledkem měření je odhalení zdrojů a konkrétních cest vstupu radonu do objektu. Poté může projektant navrhnout účinná protiradonová opatření.

Firma NUKLID provádí radonovou diagnostiku s platným povolením SÚJB s měřidly ověřenými Státním metrologickým střediskem.