Výpočet efektivní dávky

Na některých pracovištích může docházet ke zvýšenému ozáření pracovníků přírodními zdroji záření. Jedná se hlavně o:

Na všech těchto pracovištích je zaměstnavatel ze zákona povinen zajistit pro pracovníky výpočet efektivní dávky za kalendářní rok. Pokud efektivní dávka u některých pracovníků překročí stanovenou hodnotu, je zaměstnavatel povinen provést opatření ke snížení ozáření pracovníků.

Měření a výpočet efektivní dávky mohou provádět pouze subjekty, které pro tuto činnost vlastní povolení SÚJB. Firma Nuklid pro tuto činnost - služby osobní dozimetrie - povolení SÚJB vlastní.